Informacje

Ciekawe informacje o naszej restauracji!

informacja o PFR

Zgodnie w wymogami regulaminu
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
informujemy, że otrzymaliśmy subwencję finansową udzieloną przez PFR S.A.